Ban Giám hiệu

 • Lê Văn Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905218556
 • Đỗ Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0905249059

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com