Thông tin chi tiết:
Lê Văn Lai
Bí thư Lê Văn Lai
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính Nữ
Trình độ Hiệu trưởng
Điện thoại 0905218556
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com