Thông tin chi tiết:
Đỗ Quang Tuấn
Phó Hiệu trưởng Đỗ Quang Tuấn
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ Sinh học
Trình độ Giáo viên Toán
Điện thoại 0905249059
Mạng xã hội

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com