Thông tin chi tiết:
Đỗ Quang Tuấn
Phó Hiệu trưởng Đỗ Quang Tuấn
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ Sinh học
Trình độ Giáo viên Toán
Điện thoại 0905249059
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com