Thông tin chi tiết:
Trần Duy Tuấn
Bí thư Trần Duy Tuấn
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nữ
Điện thoại 01698633002
Mạng xã hội

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com