Tổ KHTN

 • Lê Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0905247038
  • Email:
   trunglethanh@hotmail.com

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com