Thông tin chi tiết:
Lê Thành Trung
Họ và tên Lê Thành Trung
Ngày tháng năm sinh 05/09/1981
Giới tính Nữ
Điện thoại 0905247038
Email trunglethanh@hotmail.com
Mạng xã hội

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com