Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Út
Họ và tên Nguyễn Thị Út
Ngày tháng năm sinh 25/03/1979
Giới tính Nữ
Điện thoại 0983926379
Email utbongbo@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com