Thông tin chi tiết:
Cao Thị Hoài Phương
Họ và tên Cao Thị Hoài Phương
Ngày tháng năm sinh 07/08/2017
Giới tính Nữ
Điện thoại 0949908984
Mạng xã hội

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com