Cho phép Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai giảng dạy tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Văn bản liên quan

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com