Giấy mời dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng - Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Văn bản liên quan

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com