Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2019, tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com