Thông báo tổ chức Kì thi Toán học Hoa Kỳ (AMC) và Kì thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras
Văn bản liên quan

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com