Thông báo, triệu tập học viên tham gia Lớp “An toàn bảo mật thông tin cho người dùng” cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com