Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai gửi Thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐT và học sinh, sinh viên của tỉnh nhân dịp Khai giảng năm học mới 2019-2020
Văn bản liên quan

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com