Ban Giám hiệu

 • Phùng Văn Khích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư CB
  • Điện thoại:
   0914520265
  • Email:
   khichphungvan@yahoo.com.vn
 • Đỗ Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phí Bí thư CB, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905249059
  • Email:
   quangtuanpht@gmail.com
 • Lê Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905247038
  • Email:
   trunglethanh@hotmail.com

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com