Đoàn Thanh niên

 • Trần Duy Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0398633002
  • Email:
   tranduytuankontum@gmai.com
 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Email:
   phamthihanght01@gmail.com

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com