Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Tuyến
Họ và tên Phạm Thị Tuyến
Ngày tháng năm sinh 12/02/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0385833998
Email tuyenpht10@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Văn thư

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com