Thông tin chi tiết:
Lê Thị Lan
Họ và tên Lê Thị Lan
Ngày tháng năm sinh 02/04/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Kế toán

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com