Thông tin chi tiết:
Lê Thị Lợi
Họ và tên Lê Thị Lợi
Ngày tháng năm sinh 02/03/1973
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Tạp vụ

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com