Thông tin chi tiết:
Lê Thị Mai
Họ và tên Lê Thị Mai
Ngày tháng năm sinh 20/04/1987
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Thư viện
Điện thoại 0974023047
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com