Thông tin chi tiết:
Trần Văn Hoa
Họ và tên Trần Văn Hoa
Ngày tháng năm sinh 05/02/1968
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Bảo vệ

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com